Belanghebbendenanalyse

Andere term: Stakeholderanalysis

Doel


Identificeren van het krachtenveld en het onderzoeken van de invloed die een groep of een individu kan uitoefenen ten aanzien van de doelstellingen. De analyse identificeert de manieren waarop belanghebbenden de doelstellingen kunnen beïnvloeden alsmede hun houding ten opzichte van de doelstellingen.

Beschrijving

 • Interne belanghebbenden: bevinden zich binnen de organisatie (bijvoorbeeld de medewerkers).
 • Externe belanghebbenden: bevinden zich logischerwijs buiten de organisatie. Denk hierbij aan leveranciers, klanten, de media en dergelijke.
 • Interface belanghebbenden: kunnen invloed op de organisatie uitoefen door middel van wet- en regelgeving.

Indicatie Belang-Invloed matrix

Indicatie Belang-Invloed matrix

Gebruik

 • Identificeer belanghebbenden (bijvoorbeeld met brainstormen).
 • Begrijp de behoeften en belangen van de diverse belanghebbenden en classificeer hen in zinvolle groepen.
 • Prioriseer, balanceer of synthetiseer de belangen.
 • Integreer de behoeften in de strategieën van de organisatie en in acties.

Qua toepassing kan de belanghebbendenanalyse gericht zijn op:

 • Het maken van een lijst van (mogelijke) belanghebbenden.
 • Het analyseren van de belangen van de belanghebbenden (begrijpen en classificeren).
 • het analyseren van potentiële belangentegenstellingen met of tussen belanghebbenden (prioriteren, balanceren, synthetiseren).
 • Als basis voor het verder in kaart brengen van de belanghebbenden
 • Als basis van of belangrijke beïnvloedende factor voor besluitvorming
 • Ter evaluatie van bestaande strategieën (integreren)
 • Als basis voor communicatie met belanghebbenden

Belangendiagram - voorbeeld

Belangendiagram – voorbeeld

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Supported by