Prestatieanalyse

Doel

Voorafgaande een kwaliteitsverbetering dient eerst goed in kaart gebracht te worden hoe er op dit moment wordt gepresteerd. Met een referentiemeting wordt een startwaarde bepaald, ten opzichte waarvan de verbetering zichtbaar kan worden gemaakt. Een goede analyse van de huidige prestatie geeft nuttige aanwijzingen voor de richting waarin de verbetering(en) moet worden gezocht. Zo´n prestatieanalyse biedt onmisbare aanknopingspunten voor verbeteringen en begint met het onderzoeken van de beheersbaarheid.

Beschrijving

Beheerst en onbeheerst:

Met betrekking tot een proces dient bekend te zijn of het proces beheerst is of niet en hoe het presteert ten opzichte van de eisen. Pas dan kan de richting worden bepaald om te verbeteren. Bij een onbeheerst proces is het meestal nuttiger om de oorzaak van de onbeheersbaarheid op te sporen en weg te nemen, dan om direct prioriteit te geven aan het minimaliseren van verspilling. Beheerste processen daarentegen zijn juist uitstekende kandidaten voor een technische doorbraak waarmee de prestaties nog aanzienlijk kunnen verbeteren. Een grondige analyse van processen vormt dan ook een goed uitgangspunt voor verbetering.

Kwaliteitsverbetering is alles wat een gunstige verandering in de kwaliteit van de prestaties veroorzaakt. Er zijn in basis twee manieren om de kwaliteit van prestaties te verbeteren: betere controle en het verhogen van de normen.

Gebruik

Identificeren en beschrijven van de activiteiten en de evaluatie van hun impact. De analyse heeft betrekking op:

  1. welke activiteiten worden uitgevoerd;
  2. hoeveel mensen de activiteiten uitvoeren;
  3. hoeveel tijd deze mensen aan activiteiten besteden;
  4. hoeveel en welke middelen worden verbruikt;
  5. welke operationele data de prestaties van de activiteiten het beste aangeven, en:
  6. van welke waarde de activiteiten zijn voor de organisatie.

De analyse wordt bereikt door directe observatie, interviews en vragenlijsten. De beoordeling van het werk wordt vastgelegd in een verslag.

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by