Het boek

Lean IT
Theorie en praktijk van Lean in een IT-omgeving

Boekcover Lean IT

Het eerste Nederlandstalige theorie- en praktijkbeschrijving, specifiek gericht op de principes van Lean, toegepast op een IT-omgeving.


ISBN Hard copy: 978 94 018 0015 0
ISBN eBook: 978 94 018 0551 3

Het boek is bestemd voor iedere leidinggevende, manager, specialist of team, betrokken bij het leveren van IT-services richting een demandorganisatie, vanuit ofwel een regieorganisatie dan wel een supplyorganisatie, of betrokken bij de procesverbetering van IT-activiteiten.

Boek Summary

Het boek is onder andere gebaseerd op de negen Lean IT principes, weergegeven in een vijflaagse Lean bedrijfsbrede principepiramide, zoals beschreven door Bell / Orzon (2011) en beschrijft op een heldere en eenduidige wijze, de onderdelen:

  • van Lean naar Lean IT,
  • de toegevoegde waarde en de toepassing van Lean IT en
  • de integratie in de bestaande organisatiestructuur.

Het boek maakt het navolgende duidelijk:

  • Lean IT heeft alles te maken met klantgerichtheid. De klant definieert hierbij wat de belangrijkste waarden zijn; de IT-processen worden ontwikkeld en onderhouden om deze waarden te kunnen leveren.
  • Lean IT vereist een alomvattende aanpak in lijn met de integrale ketenbenadering, over alle lagen van de organisatie heen, dus zowel binnen als buiten de demandorganisatie maar ook binnen en buiten de supplyorganisatie.
  • Lean IT is sterk gericht op de cultuur van en de mens binnen de IT-omgeving.

Lean IT fungeert als het kompas om de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de gekozen strategieën.

De opzet van het boek


Het boek is opgedeeld in drie delen:

Lean IT structuur
(klik om te vergroten

  • Deel 1 (van Lean naar Lean IT) en Deel 2 (de toegevoegde waarde en de toepassing) sluiten aan op de bekende examenstructuren (EXIN & APMG) en zijn volledig gericht op servicegerichtheid en het creëren van klantwaarde op basis van vertrouwen en samenwerking.
  • Deel 3 (integratie in de bestaande organisatiestructuur) is aanvullend op de examenstructuren en gericht op de integrale ketenbenadering en het systeemdenken.

De hoofdstukindeling is grotendeels gebaseerd op een mix van bekende examenstructuren. Geconstateerd is dat, ondanks het verschil in de examenstructuren, de individuele onderwerpen op hoofdlijnen grotendeels in overeenstemming zijn. Context van de (examen)structuren is nog wel veel ‘productgericht’ c.q.Lean manufacturing en te weinig ‘servicegericht’ c.q. Lean management. Het boek geeft dan ook een aantal meer uitgewerkte en aanvullende onderwerpen.

De auteur

Jan HeunksHet ontstaan van het boek ligt grotendeels in de al jaren aanwezige wens om opgedane kennis en ervaring met verschillende werkgebieden binnen diverse organisaties op schrift te brengen en over te dragen. Binnen de afgelopen meer dan twintig jaar als trainer, coach en consultant, is tijdens het overdragen van kennis, het begeleiden van medewerkers in alle lagen van de organisatie en bij het aanbrengen van verbetering en structuur, geconstateerd dat het creëren van klantwaarde door menig medewerker in een organisatie (van hoog tot laag) als lastig wordt ervaren. Het afgelopen jaar heb ik met heel veel plezier invulling gegeven aan het boek.

Jan Heunks 

Ugchelen, november 2014

Waarom een boek over Lean IT, naast de vele boeken die er al zijn op het gebied van Lean? Omdat, Lean een uitstekend kader biedt voor een gestructureerde aanpak van de afstemmingsproblematiek tussen de business (demandorganisatie) en de IT (supplyorganisatie(s).


Boekcover Lean IT

Lean IT

Theorie en praktijk van Lean in een IT-omgeving

Jan Heunks

€ 39,95 |

logo-van-haren-publishing

Supported by