Hulpmiddelen & Technieken

Structuur H&T

Structuur Hulpmiddelen & Technieken
(klik om te vergroten)

Veel organisaties kiezen al gauw voor het gebruik van hulpmiddelen en technieken bij willekeurig welk traject dan ook. Mits goed toegepast zijn hulpmiddelen en technieken, zeker in het kader van Lean IT, prima geschikt als enabler en ter ondersteuning van een veranderingstraject. Binnen Lean IT is het gebruik van de diverse hulpmiddelen en technieken gericht om het doel, het leveren van waarde aan de klant, aan te laten sluiten op de processen en de mensen. Hulpmiddelen en technieken op zich zijn niet effectief. Alleen met de juiste mentaliteit (mindset) sorteren ze pas echt effect.
Met de juiste mentaliteit (mindset) hebben hulpmiddelen & technieken pas echt effect!

Er is een aanbevolen basisset hulpmiddelen & technieken, op organisatieniveau. Deze basisset maakt het uitvoeren van de primaire Lean IT-werkzaamheden makkelijker en doeltreffender.
Generieke organisatieaspecten
Praktische organisatieaspecten

Een logisch vervolg zijn diverse generieke analyses die behulpzaam zijn bij het identificeren van bepaalde (basis)waarden.
Generieke analyses

Er is een breed scala aan hulpmiddelen & technieken voor probleemoplossing beschikbaar. Deze zorgen voor structuur en consistentie bij het identificeren en kwantificeren van niet-waardetoevoegende taken, het analyseren van problemen, het ontdekken van grondoorzaken, het ontwikkelen van tegenmaatregelen, het doorvoeren van verbeteringen en het meten van resultaten.
Probleemoplossing

Er liggen een aantal fundamentele instrumenten ten grondslag aan het verbeteren van de kwaliteit van producten en/of diensten.
• Kwaliteit (7QC)

Er zijn twee financiële analyses die in het bijzonder behulpzaam zijn bij het opstellen van de project charter en de business case.
 Financieel management

Transparantie in de status en de voortgang van werkzaamheden betreft (bij voorkeur real-time) updates, het delen van geleerde lessen, en reflectie / feedback over de werkzaamheden.
 Visueel management


Supported by