Hoshin kanri: strategieontwikkeling

Hoshin betekent ‘richting of ‘naald’, zoals in een kompas, en kanri betekent `het management’. Hoshin kanri is dan ook het best te omschrijven als `richtinggevend management’, met een focus op `nieuwe’ of `doorbraak’-doelstellingen. Het gaat om het inzetten van de strategie, als een managementsysteem, om het dagelijks werk af te stemmen en in lijn te brengen met deze strategie. De hoshin kanri-principes zijn:

  • Midden- tot langetermijnperspectief met de focus op geprioriteerde doelstellingen.
  • Verticale organisatie-afstemming met eensgezindheid over de gekozen richting.
  • Horizontale coördinatie met inbreng (en eigenaarschap) van iedereen.
  • Ontwikkeling van human resources. De medewerkers hebben door `on the job’-ontwikkeling de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.
  • Procesmanagement met duurzame resultaten door Plan-Do-Check-Act (PDCA) en probleemoplossing.

Hoshin kanri speelt zich af op de volgende managementniveaus:

  • Management van principes, herkenbaar in visie, missie en gedeelde waarden.
  • Management van prioriteiten: herkenbaar in het bepalen van doelstellingen en de inzet van middelen.
  • Management van projecten, herkenbaar in een duidelijke samenhang (portfolio management).

De A3-methode is te beschouwen als een manier waarop hoshin kanri kan worden uitgevoerd. Deze methode geeft vorm aan het communicatieproces over de diverse managementlagen heen en hanteert een cyclische, iteratieve aanpak. Dit catchball-proces zorgt voor het snel en iteratief stellen van doelen en een proactieve terugkoppeling. Hiermee ontstaat een lerende organisatie die snel en behendig reageert op concrete feiten.

Belangrijke aandachtspunten betreffen het duidelijk uitspreken van de strategie en het hierop afstemmen van het dagelijkse werk, over alle niveaus en dimensies van de organisatie heen. Om echter effectief te zijn dient het leiderschap in evenwicht te zijn met medewerker-gedreven participatie. Leiders dienen dan ook de doelen te stellen (top-down) en de medewerkers bepalen vervolgens hoe deze doelen het best bereikt en gemeten kunnen worden (bottom-up).Hierdoor zullen (operationele) procesverbeteringen en ondersteunende informatiesystemen zinvolle en meetbare resultaten opleveren. Het behendig toepassen van informatiesystemen is behulpzaam bij de inzet van een effectieve invoering van de strategie.


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by