Metrics

De sleutel tot een duurzame Lean IT-transformatie is gestandaardiseerd werk, samengaand met goede metrics die feedback geven over de blijvende effectiviteit van de huidig gedefinieerde en gestandaardiseerde processen, en het identificeren van nieuwe verbetermogelijkheden. Rapportage en analyses zijn gebaseerd op gegevens die worden gegenereerd door handmatige en/of elektronische informatiesystemen.

Beschrijving

Metrics zijn een reeks metingen die resultaten kwantificeren.

 • Projectmetrics geven aan of het project voldoet aan de doelstellingen.
 • Bedrijfsmetrics geven de bedrijfsvooruitgang aan, in meetbare termen.

Het betreft meetwaarden (prestatie-indicatoren) die een beeld geven van de huidige stand van zaken. Ze kunnen worden gebruikt om fouten of variatie te detecteren en op basis daarvan verbeteringen aan te brengen. Een goede metric geeft feedback over blijvende effectiviteit.

Volgens Gartner

Metrics (volgens Gartner) om de bedrijfswaarde te meten zijn:

 • Economisch/Financieel
 • Kwaliteit van de serviceverlening
 • Lenigheid / soepelheid (agility)
 • Klanttevredenheid
 • Bedrijfsbijdrage

IT-value drivers

IT-value drivers zijn specifieke metrics die in belangrijke mate de waarde van de supplyorganisatie voor de demandorganisatie bepalen (of beïnvloeden).

 • Verloren uren
 • Time-to-market van wijzigingen (takttijd)
 • Effectiviteit van wijzigingen
 • Kwaliteit van plannen
 • Aantal proactieve wijzigingen


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by