Lean IT – Lean, toegepast in een IT-omgeving

Lean IT-FrontpageLean IT is een verlenging van de principes van Lean, toegepast op een IT-omgeving. De integrale aanpak richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling, waar verspilling werk is dat geen waarde toevoegt. Hiertoe dient de cultuur van de organisatie te worden doordrongen van het generieke Lean gedachtegoed.

Het continu verbeteren van de klantwaarde die door de IT-organisatie wordt geleverd alsook het professionaliseren van de IT-medewerkers.

Lean IT gaat over het ontwikkelen en managen van de IT-omgeving, in de zin van de provider, de services, de componenten en de assets (in relatie tot de informatievoorziening). De IT-omgeving draagt bij aan het maximaliseren van de klantwaarde door het minimaliseren van verspilling. Lean IT kan het beste worden beschouwd als een ‘mindset’ en in mindere mate als een organisatiemodel of als raamwerk (framework).

De creatie van klantwaarde kan alleen als de gehele organisatie bereid is om de Lean-filosofie te ‘adopteren’.

Supported by