Managementaspecten

 • Huidige stand van zaken Lean (state-of-the-art Lean)
 • Operationele uitmuntendheid (operational excellence)
 • Paradigma

 • Bekwaamheid (capability)
 • Capaciteit (capacity)
 • Klanttevredenheid (customer satisfaction)
 • Kwaliteit (quality)
 • Onbuigzaamheid (inflexibility)
 • Productiviteit (productivity)
 • Transparantie (transparency)

 • 5S / 6S
 • Business case
 • Catchball (vangbal)
 • Empowerment
 • Humanware
 • Inzetten van het beleid (policy deployment)
 • Leiderschapsstijl
 • Leiderschapsverspillingen (leadership wastes)
 • Multivaardige medewerker (multi-skilled worker)
 • Projecthandvest (project charter)

.

 • Doorbraak doelstellingen (breakthrough objectives)
 • Doorbraakproces (breakthrough process)
 • Gemeenschappelijke prestatiemaatstaven (shared performance measures)
 • Kritieke prestatie Indicator (key performance indicator – KPI)
 • Snelle winst (quick hit)
 • Standaarden (standards)
 • Trend

 • Basissituatie (baseline)
 • Best practice
 • Bewezen werkwijze (best practice)
 • Procedure
 • Proces
 • RACI of RASCI
 • Standaard operationele procedure (standard operating procedure)

 • 5 fasen van (rouw)verwerking
 • Bedrijfsvergelijk (benchmark)
 • Benchmark
 • Culturele enabler
 • Psychologie van verandering

 • Aanbodsturing (push)
 • Lean
 • Lean management
 • Lean manufacturing
 • Lean onderneming (Lean enterprise)
 • Lean principes
 • Lean production
 • Lean Six Sigma verbeterproject
 • Lean Thinking
 • Verwijderen van verspilling (elimination of waste)

 • Aanbodsturingssysteem
 • Bedrijfsproces management (BPM)
 • Bedrijfsproces managementsysteem (BPMS)
 • Governance
 • Hoshin planning
 • Kaizen
 • Kanban
 • Kanban systeem
 • Klantwens herkennen (quality function deployment – QFD)
 • Kwaliteitshuis (house of quality / QFD gegevensmatrix)
 • Lean IT Transformatie
 • Lean managementsysteem
 • Project-, programma- en portfoliomanagement
 • Stapelen & Wachtrij (batch & queue)
 • Strategie-invoering
 • Totale preventieve onderhoud (total preventive maintenance – TPM)
 • Totale productieve onderhoud (total productive maintenance – TPM)
 • Toyota Production System (TPS)
 • Visueel management
 • Vraagmanagement (demandmanagement)
 • Vraagsturingssysteem (pull system – kanban)
 • Wachtrijsysteem (queuing system)Supported by