Prioritering en besluitvorming

Een supplyorganisatie heeft vaak een grote achterstand in werkzaamheden (backlog). Vaak ontbreekt het ook aan duidelijke prioriteiten of besluitvormingsprocessen. Chaotische vraagstelling (Mura), variatie in de vraag naar nieuwe of gewijzigde IT-services, plotselinge verwerkingspieken, veelvuldige onderbrekingen door bijvoorbeeld verandering in vraag met als gevolg mogelijke prioriteitveranderingen, enzovoort, het draagt allemaal bij aan overbelasting van de supplyorganisatie (Mura) en het leidt tot verkwistende activiteiten (Muda).

Dit vraagt om een nauwe samenwerking met de demandorganisatie teneinde de prioriteiten te beheren en een vraagniveau te creëren die past bij de beschikbare capaciteit. Door het creëren van een regelmatig werkritme (cadans) en doorstroming kan de supplyorganisatie veel responsiever zijn, waardoor de demandorganisatie precies krijgt wat en wanneer ze het wil.

MoSCoW

Een veelgebruikte prioriteringsindeling is MoSCoW:

 • Must Have / essentieel
 • Should Have / belangrijk
 • Could Have / wenselijk
 • Would Have / kan wachten

Portfoliowaarde

Een meer organisatorische aanpak betreft het maximaliseren van de portfoliowaarde, het op lijn brengen en prioriteren en balanceren vraag en aanbod:

 • RTB, Run the Business – Investering gericht op het onderhouden van de productie
  • Kern – handhaven belangrijke IT-services
  • Niet-variabel – onderhouden van bestaande IT-services
 • GTB, Grown the Business – Investering bedoeld om het bereik uit te breiden
  • Variabel – verbeteren van bestaande IT-services
  • Groei – creëren van nieuwe IT-services in bestaande marktsegmenten
 • TTB, Transform the Business – Investering bedoeld om een nieuwe afzetmarkt te veroveren
  • Ondernemen – creëren van IT-services in een nieuw marktsegment

Information Economics

Information Economics (IE) is een theorie waarmee zowel kwalitatieve als kwantitatieve argumenten gestructureerd gewogen kunnen worden bij het nemen van beslissingen over de te kiezen alternatieven en de te prioriteren projecten (portfoliomanagement). Het is een nuttig hulpmiddel om bij vrijwel alle (investerings)beslissingen de afweging in kaart te brengen, tenminste zolang de afweging niet bepaald wordt door een eenzijdige focus op bijvoorbeeld strategie, kosten of risicobeheersing.
Bij een integrale afweging van alle aspecten is IE een geschikt middel!

Verspilling prioriteren

Een hulpmiddel bij het prioriteren van verspillingen:

 • Bepaal hoe groot (hoog versus laag) de impact van de verspilling is (de opbrengst).
 • Bepaal hoe groot (hoog versus laag) het gemak is waarmee de verspilling kan worden geminimaliseerd (de inspanning).
 • • Meteen doen zijn de verspillingen die eenvoudig zijn te minimaliseren (laaghangend fruit). Het vergt weinig inspanning en het rendement is hoog.

Verspillingen prioriteren

Verspillingen prioriteren


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by