Toegevoegde waarde grafiek

Andere termen zijn: value-add chart, task time en takt time chart

Doel

Visueel weergeven van de tijd die wel toegevoegde waarde levert en de tijd die niet-toegevoegde waarde levert. Geeft, in tegenstelling tot het tijdwaardeschema, het evenwicht tussen processtappen ten opzicht van de totale cyclustijd. De toegevoegde waarde grafiek maakt de verspilde tijd visueel minder zichtbaar dan het tijdwaardeschema, maar heeft het voordeel dat het makkelijker is om processtappen met elkaar te vergelijken.

Beschrijving

De takttijd is de hoeveelheid beschikbare werktijd respectievelijk geeft het tempo van een proces aan. Het is de ‘hartslag’ om te voldoen aan de vraag van de demandorganisatie.

Toegevoegde waarde grafiek - voorbeeld

Toegevoegde waarde grafiek – voorbeeld

Gebruik

 • Bereken de takttijd.
 • Classificeer de tijden die wel en geen waarde toevoegen voor de demandorganisatie, of overige aspecten die geen waarde toevoegen.
 • Verzamel voor iedere stap in het proces de gegevens over hoeveel tijd wordt besteed aan elk type werk.
 • Visualiseer de resultaten in een staafdiagram.

Voorbeeld:

  • 8 beschikbare uren = 480 min
  • 60 aanvragen te verwerken
  • takttijd = 480 / 60 = 8 min

(iedere 8 minuten dient een aanvraag afgerond te zijn om aan de vraag te voldoen.)

 • Handel op het gevisualiseerde resultaat met een brainstorm om:
  • Niet waarde toevoegende activiteiten te verminderen.
  • Waarde toevoegende activiteiten te verbeteren.
  • De overige niet waarde toevoegende activiteiten te verminderen.


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by