Over Lean IT

Bij Lean IT gaat het vooral om het behalen van een doel, namelijk de creatie van klantwaarde. De creatie van klantwaarde kan echter alleen als de gehele organisatie bereid is om de Lean-filosofie te ‘adopteren’. Dit is vooral voor een interne IT-afdeling (interne supplier) in een organisatie een lastig proces maar ook voor externe supplyorganisaties is het niet altijd gemakkelijk. De hedendaagse rol van een regieorganisatie (richting en opdracht geven aan de informatievoorziening en de IT-ondersteuning) is hierbij een belangrijke factor, zeker als het gaat om ketenintegratie. Voor Lean IT gelden twee kernwaarden: vertrouwen en samenwerking.

Waarom Lean IT

Er is een al jaren bestaande afstemmingsproblematiek tussen demand (de vraagzijde van de organisatie naar informatievoorziening, vaak ook aangeduid met de term business) en supply (de aanbodzijde van IT-services van de organisatie); binnen IT bekend als Business-IT Alignment.

Lean IT is in het bijzonder bedoeld voor organisaties die zich bezig houden met het managen van bedrijfsinformatie (information management) en het managen van ondersteunende technologie (information technology).

Wat is Lean IT

Lean IT heeft alles te maken met klantgerichtheid

De demandorganisatie definieert hierbij wat de belangrijkste waarden zijn; de ondersteunende IT-processen worden door de supplyorganisatie ontwikkeld en gemanged om deze waarden te kunnen leveren. Processen worden door mensen uitgevoerd. Slechts de juiste ondersteuning, het juiste leiderschap en de nodige begeleiding kunnen de medewerkers naar een continue verbetering helpen van díe IT-processen die echt waarde toevoegen aan de klant.

Het benodigde managementsysteem om dit te bereiken betreft Lean Management. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen & technieken om het doel, het leveren van waarde aan de klant, aan te laten sluiten op de processen en de mensen. Hulpmiddelen & technieken zijn op zichzelf nog niet effectief. Met de juiste mentaliteit (mindset) van alle betrokkenen in de organisatie hebben de hulpmiddelen & technieken pas echt effect. Er dient veel geïnvesteerd te worden om het individuele niveau van managers op een niveau te brengen als manager met een Lean-mindset.

Toegevoegde waarde

Lean biedt een uitstekend kader voor een gestructureerde aanpak van de afstemmingsproblematiek tussen de business (demandorganisatie) en de IT (supplyorganisatie(s). De hedendaagse complexiteit, de gevraagde flexibiliteit (agility), de mate van beweeglijkheid (motility) en allerlei risico’s, beperkingen (constraints) en onzekerheden (uncertainties) in organisaties maken het lastig voor de IT om dit te volgen.

De traditionele manier van managen, van zowel de business alsook IT, is geëvolueerd naar een hedendaagse, realistische wijze van managen, waarbij rekening gehouden wordt met allerlei beïnvloedingsaspecten, met als doelstelling echte integraliteit. De cultuur van en de mens binnen de IT-omgeving zijn hierbij twee belangrijke factoren.

Kritieke Succesfactoren

Waarmee dient een organisatie rekening te houden om succesvol te zijn met Lean IT en wat is beslissend voor het al dan niet behalen van het uiteindelijke doel: het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling.

Klantfocus (vraagketen)
Waardecreatie (waardeketen)
Leveringsfactoren (leveringsketen)
Waardecontext (middelen en vermogen)
Behendigheid (agility)
Leiderschap (zichtbare aanwezigheid)
Gedrag & attitude (mindset)

Lean IT stelt de mens centraal!

De IT-omgeving

IT-perspectieven
(klik om te vergroten)

Met het begrip IT, in relatie tot Lean IT, wordt zowel het IV-domein als ook het IT-domein bedoeld (de volledige IT-omgeving), oftewel hetgeen specifiek gericht is op bedrijfsinformatie alsook hetgeen gericht is op technologie.

De IT-omgeving wordt beschouwd als een solide en stabiele samenstelling van de IT-perspectieven provider, service, component en asset, in relatie tot de informatievoorziening zoals door de demandorganisatie wordt verwacht. Er zijn grofweg vier IT-perspectieven te onderscheiden, afhankelijk van de context:

  • IT als provider: Dit betreft de interne- of externe supplyorganisatie die met behulp van middelen en vermogen IT-services levert aan interne of externe klanten.
  • IT als service: Dit betreft de manier waarop waarde wordt geleverd aan een demandorganisatie door het faciliteren van resultaten die deze demandorganisatie wil realiseren.
  • IT als component: Dit betreft een onderdeel van een complexer geheel zoals een computersysteem als component van een IT-service, of een applicatie als component van het informatiesysteem.
  • IT als asset: Dit betreft de middelen en het vermogen die bijdragen aan de levering van een IT-service zoals management, organisatie, proces, kennis, mensen, informatie, applicaties, infrastructuur of financieel kapitaal.

Supported by