Cellulaire organisatie

Binnen een cellulaire organisatie worden de mensen en middelen, ondersteunend aan alle processen of delen daarvan, zo veel mogelijk samengebracht (fysiek of virtueel met behulp van online tools). Dit bevordert een soepele werkstroom, gezamenlijke probleemoplossing en het delen van kennis en continue verbetering.

In tegenstelling tot een functioneel afdelingsgerichte organisatie waar alle medewerkers met dezelfde functie bij elkaar zitten, werken in een cellulaire, teamgerichte organisatie de medewerkers met verschillende functies samen aan een bepaald doel, bijvoorbeeld het realiseren van een IT-service of het verbeteren van een proces. Medewerkers voelen zich hierdoor meer verbonden met elkaar, ervaren meer verantwoordelijkheid en zijn minder geneigd zaken ‘over de schutting te gooien’ (`Dat is het probleem voor een ander, niet voor mij’). Daarnaast blijkt dat cellulair gegroepeerde organisaties beter reageren op veranderingen en verbeteringen.

Medewerkers in een cellulaire organisatie worden ingezet daar waar en wanneer het nodig is. Er is constant sprake van dagelijkse interactie, coaching, crosstraining, visuele metingen en kennisdeling binnen de teams. Zodoende wordt gebouwd aan het benodigde vermogen en de flexibiliteit, terwijl iedere dag standaardisatie en kleine verbeteringen worden gestimuleerd. Teams kunnen zowel fysiek als virtueel zijn gelokaliseerd. De vraag, de status van de werkstroom en issues die de aandacht vragen worden snel en op een visuele manier tussen teamleden gecommuniceerd.


Reageren niet meer mogelijk.

Supported by