Beperkingentheorie

Andere termen zijn: Theory of Constraints (TOC) en knelpuntentheorie

Doel


Het kunnen combineren van oorzaak en gevolg alsmede de ervaring en intuïtie om kennis te bereiken. Door te weten hoe gedacht zou moeten worden, kan de situatie beter worden begrepen en ontstaan er mogelijkheden om te verbeteren.

Beschrijving

  • Interne beperkingen/knelpunten bevinden zich binnen de organisatie, bijvoorbeeld gedragsmatige, leidinggevende en capaciteitsbeperkingen. Als de capaciteit van een benodigd middel kleiner dan of gelijk is aan de vraag, is dat een beperking. 
  • Externe beperkingen / knelpunten bevinden zich buiten de organisatie, bijvoorbeeld de marktbeperkingen. De vraag is steeds gelimiteerd.

Gebruik

  • Identificeer de beperking/het knelpunt.
  • Focus de aandacht op de beperking/het knelpunt en onderzoek deze.
  • Maak al het overige ondergeschikt aan de noodzaak.
  • Door­breek de beperking/het knelpunt.
  • Herhaal de stappen, maar laat de intentie niet de beperkende factor worden.

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by