Overzicht Hulpmiddelen & Technieken

puzzel-groen-lo-organisatie

(logische volgorde)

1. Hoshin Kanri: organisatieontwikkeling
2. Prioritering en besluitvorming
3. Cellulaire organisatie
4. Werkomgeving
5. Metric

puzzel-groen-lo-organisatie

(logische volgorde)

1. A3 management / methode
     – Actieplan inzetten van het beleid
     – Transformatieplan
2. Teamwerk
3. Waardestroomschema (value stream mapping – VSM)
4. Gemba
     – Gemba wandeling (gemba walk
5. Gestandaardiseerd werk
     – Basissituatie (Baseline)

puzzel-groen-lb-analyse

 • 5W1H
 • Belanghebbendenanalyse
 • Beperkingentheorie
 • Grondoorzaak analyse (root cause analysis – RCA)
 • Kano-analyse
 • Kwaliteitsverbetering (quality improvement)
 • Prestatieanalyse
 • Toegevoegde waarde analyse (value-added analysis)
 • Waardestroom analyse (value stream analysis)
 • Wachtrijtheorie (queuing theory)

puzzel-groen-ro-probleemoplossing

 Ideeën verzamelen

 • Affiniteitdiagram
 • Brainstormen

 Gegevens verzamelen

 • Gegevens verzamelplan
 • Turfstaat

 Oorzaakanalyse

 • 5 waarom’s (5 Why’s)
 • Faalwijzen- en gevolgenanalyse (FMEA)
 • Pareto analyse
 • Regressieanalyse

 Variatie analyse

 • Regeldiagram (control chart)
 • Run-diagram

 Weergeven in diagrammen en schema’s

 • Frequentiediagram (histogram)
 • Verspreidingsdiagram (correlatie analyse)
 • Visgraatdiagram (Ishikawa, oorzaak / gevolg)

Procesweergaven

 • SIPOC
 • Stroomschema
 • Toegevoegde waarde grafiek
 • Tijdwaardeschema
 • Waardestroomanalyse / -diagram
 • Zwembaan stroomschema

 Procesverbetering & doorlooptijdreductie

 • 5S / 6S
 • Complexiteitsmatrix (PCE / Little’s Law)
 • Correctieve actie
 • DMAIC
 • PDCA
 • Poka Yoke
 • Totale productieve onderhoud

puzzel-groen-ro-7QC

 Basis 7QC

 • Histogram
 • Pareto diagram
 • Regeldiagram
 • Spreidingsdiagram
 • Stroomdiagram
 • Turflijst
 • Visgraatdiagram

 Gelieerd

 • 6M (indeling visgraatdiagram)
 • Pareto principe

 Synoniem

 • 80 / 20 analyse (synoniem pareto-diagram)
 • 80 / 20 regel (synoniem paretoprincipe)
 • Check sheet (synoniem turflijst)
 • Flowdiagram (synoniem stroomdiagram)
 • Frequentiediagram (synoniem histogram)
 • Ishikawa diagram (synoniem (visgraatdiagram)
 • Kolomdiagram (synoniem histogram)
 • Oorzaak en gevolg diagram (cause and effect diagram) (synoniem visgraatdiagram)
 • Run-diagram (run chart) (eenvoudig regeldiagram)
 • Staafdiagram (synoniem histogram)
 • Verstrooiingsdiagram (scatter diagram) (synoniem spreidingsdiagram)

puzzel-groen-rb-financieelMgmt

 • Investeringsrendement
 • Netto contante waarde

puzzel-groen-rb-visueelMgmt

 • Andon
 • Kanban kaart (Kanban card)
 • Procesweergave (process maps  / flow, deployment)
 • S-curve
 • Visualiseren (visualization)
 • Visuele controle

Borden

 • Dagbord
 • Gantt diagram (gantt chart)
 • Kaizen bord (Kaizen board)
 • Kanban bord (Kanban board)
 • Verbeterbord
 • WeekbordSupported by