Leveringsaspecten

 • Continu verbeteren (Kaizen)
 • Continue feedbacklus (continuos feedback loop)
 • Continue verbetering (continual improvement)
 • Deming-cyclus
 • DMAIC
 • Effectiviteit (effectiveness)
 • Efficiëntie (efficiency)
 • Normaliseren (-Doen-Controleren-Acteren) / Standarize-Do-Check-Act
 • PDCA / Plan-Do-Check-Adjust cycle
 • PDSA / Plan-Do-Study-Act cycle
 • Procesverbetering (process improvement)
 • Standaardisatie (standarisation)

 • Application service provision
 • Business Process Outsourcing (BPO)
 • Cloud
 • Co-sourcing / Multi-sourcing
 • Insourcing / Shared Service organisatie
 • Knowledge process outsourcing (KPO)
 • Multi-vendor sourcing
 • Outsourcing
 • Partnership

 • Acceptabel kwaliteitsniveau
 • Correctieve actie
 • Eerste keer goed (first time right)
 • Fout
 • Foutstroom (failure stream)
 • Grondoorzaak (root cause)
 • Hejjunka
 • Her-werk (re-work)
 • Inefficiëntie
 • Jidoka
 • Kano-model
 • Kosten van niets anders doen
 • Kosten voor slechte kwaliteit (cost for poor quality)
 • Kosteneffectief (target cost)
 • Kritiek voor de kwaliteit (critical to quality – CtQ)
 • Net op tijd (just in time – JIT)
 • Nivellering (leveling)
 • Nul fouten (zero defect – ZD)
 • Prestatiedialoog (performance dialogue – PD)
 • Poka Yoke
 • Six Sigma

 • Cyclustijd
 • Doorlooptijd (lead time)
 • Takttijd (takt time)
 • Toegevoegde waarde tijd (value added time)
 • Uitvaltijd (downtime)
 • Verwerkingstijd

 • Niet waarde toevoegend (non-value-added – NVA)
 • Noodzakelijk niet waarde toevoegend (necessary non-value-added – NNVA)
 • Toegevoegde waarde activiteiten (value-adding activities)
 • Waarde toevoegende activiteiten

 • Bedrijfswaardestroom
 • Beperking
 • Beperkingen- of knelpuntentheorie (Theory of Constraints – TOC)
 • Bottleneck (beperking of knelpunt)
 • Constante werkstroom (constant work in process – CONWIP)
 • Constraint
 • De-bottleneck
 • Eerste erin Eerste eruit (first in first out – FIFO)
 • Huidige staat schema (current state map)
 • Informatiewaardestroom
 • Input
 • IT-resultaat (IT outcome)
 • Knelpunt
 • Laatste erin Eerste eruit (last in first out – LIFO)
 • Onderhanden werk (work in progress – WIP)
 • Op tijd leveren (on-time delivery)
 • Operationele procesefficiency (operational process efficiency – OPE)
 • Output
 • Probleemoplossend proces (problem-solving process)
 • Procesdoorvoer (process throughput)
 • Productie doorstroming (production flow)
 • SIPOC
 • Stroomafwaarts (downstream)
 • Stroomopwaarts (upstream)
 • Toekomstige staat schema (future state map)
 • Werk in uitvoering (work in progress – WIP)Supported by