Terminologie

Ten behoeve van de eenduidigheid wordt een vaste terminologie gebruikt. De termen zijn ingedeeld in de navolgende (sub)groepen:

 • Vijfstaps denkproces (Lean Thinking-principe)
 • Principes
 • Kernaspecten
 • Dimensies
 • Factoren‘

 • Generiek
 • Kwaliteitsgericht
 • Organisatiegericht
 • Procesgericht
 • Verandergericht
 • Mgmt filosofieën
 • Mgmt systemen

 • Continue service- / kwaliteitsverbetering
 • Leveringsstrategieën (sourcing)
 • Prestatieaspecten
 • Tijdsbestedingsaspecten
 • Tijdsbestedingscategorieën
 • Waardestroomaspecten

 • Verspillingscategorieën
 • Verspillingsvormen
 • Kaizen-aanpak
 • Kaizen-soort
 • Rollen binnen een Lean IT Transformatie
 • Rollen binnen een Lean IT VerbeterteamSupported by