Zwembaan-stroomdiagram

Andere termen zijn: swimlane (deployment) flowchart en functiestroomdiagram-

Doel

In kaart brengen van de doorstroming van een proces, vanaf de demandorganisatie naar de diverse afdelingen binnen de supplyorganisatie. Het diagram visualiseert de relatie tussen de processen en de organisatie(afdelingen), vanuit het perspectief van de organisatie. Hierdoor is het geschikt als communicatiemiddel voor de managers van de demandorganisatie en de supplyorganisatie.

Beschrijving

Een stroomschema dat de `wie-vraag’ in `wie doet wat’ benadrukt en de overdracht tussen medewerkers en/of werkgroepen in een proces zichtbaar maakt.

De procesactiviteiten worden verspreid over de banen, waarbij iedere functionaris zijn of haar eigen baan heeft. In één oogopslag is te zien wie bij welke activiteit betrokken is en wat zijn of haar rol is.

Gebruik

Het gebruik is in eerste instantie in overeenstemming met de beginselen, zoals beschreven bij het stroomdiagram. Het verschil is dat bij een zwembaan-stroomdiagram niet alleen wordt bepaald wat wordt gedaan, maar ook wie het werk doet.

 • Identificeer de verschillende medewerkers of functies die bij het proces betrokken zijn. Zet ze aan de linkerkant of aan de bovenkant van het schema (op een flipover of op een whiteboard).
 • Brainstorm over de items/stappen in het proces en schrijf ze op zelfklevende briefjes.
 • Werk de processtappen in volgorde af, en plaats in de juiste zwembaan. Gebruik indien nodig de gebruikelijke stroomschemasymbolen
 • Het meest ideale is dat iedere medewerker of functie een geïdentificeerd item/stap slechts één keer raakt.
 • Kijk naar redenen voor herhaalde overdracht tussen medewerkers of functies.
  • Probeer werk te combineren of opnieuw in volgorde te zetten, zodat een medewerker alle benodigde taken in een keer kan uitvoeren.
  • Als ontbrekende of onvolledige informatie de reden is van heen-en-weer overdracht, probeer het proces dan foutloos of foutvrij te maken, zodat het werk niet kan worden overgedragen aan de volgende processtap, tenzij het op dat punt voltooid is.

Zwembaan stroomdiagram - voorbeeld

Zwembaan stroomdiagram – voorbeeld

Weergavetips

 • Plaats de medewerkers of functies die het nauwst betrokken zijn bij de processtappen in de bovenste zwembanen (wanneer de processtappen in de linkerkant van het diagram zijn opgenomen), of links (wanneer de processtappen in de bovenkant van het schema zijn opgenomen). Plaats degenen met minder interactie in de laagste of meest rechtse zwembanen.
 • Symbolen met meer dan een uitgang (met uitzondering van diegenen die leiden tot meerdere input/output/document symbolen) duiden er meestal op dat er een beslissingsblok nodig is of dat de activiteit/taak niet is uitgesplitst naar het juiste niveau.
 • Communicatiepaden zijn vooral belangrijk in processen met veel overdrachtsmomenten. Gebruik stippellijnen ter indicatie van de informele communicatielijnen (die zich buiten het formele proces bevinden) indien er aanwijzingen zijn dat de informele koppeling een impact op het proces heeft.

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by