Verspreidingsdiagram (correlatieanalyse)

Andere termen zijn: verstrooiingsdiagram en scatter-diagram

Doel

De correlatie tussen twee variabelen onderzoeken, in de vorm van (relatie)patronen. Hiermee kan een oorzaak-gevolgrelatie worden onderzocht,  wat de oorzaken zijn van een vastgesteld probleem en of er sprake is van een karakteristiek die kritiek is voor kwaliteit (CtQ).

Beschrijving

Het verspreidingdiagram toont gegevenspatronen, die kunnen helpen bij het ondersteunen of weerleggen van theorieën over de gegevens en bij het creëren of het verfijnen van bepaalde veronderstellingen. De breedte of dichtheid van de ‘verstrooiing’ geeft de sterkte aan van de relatie. Het zien van een relatie in het patroon garandeert overigens niet dat er een oorzaak-gevolgrelatie is tussen de twee variabelen. Dit zal vervolgens nog nader onderzocht dienen te worden.

Gebruik

  • Verzamel 50 tot 100 paarsgewijze gegevensvoorbeelden die een mogelijke relatie hebben.
  • Teken ruwweg gelijke horizontale en verticale assen van het diagram en creëer een rechthoekig weergavegebied. Vermeld bij de assen doelmatige en geschikte veelvouden (1, 2, 5 enzovoort). De horizontale as loopt op van links naar rechts, en de verticale as loopt van beneden naar boven op.
  • Zet de gegevens in het diagram in de vorm van cirkels en interpreteer de gegevens.
  • Een diagram geeft over het algemeen een van de zes van de hieronder genoemde correlaties.

 Interpreteren verspreidingsdiagram:

Verspreidingsdiagram interpretatie - voorbeeld

Verspreidingsdiagram interpretatie – voorbeeld

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by