Gemba: Ga kijken

Andere termen zijn: genchi genbutsu en go to gemba

Doel


Ondersteuning verschaffen bij het nemen van besluiten, op basis van feiten en niet op basis van gevoel. Ieder team dient naar Gemba te gaan. Gemba staat vrij vertaald voor ‘werkvloer’ oftewel dé plaats binnen de organisatie waar de daadwerkelijke waarde wordt toegevoegd (the real place). Het idee achter Gemba is eenvoudig: problemen en verspillingen, evenals de beste verbetervoorstellen komen voort uit de communicatie over en weer met en tijdens de Gemba. In deze omgeving werken immers de mensen die dag in, dag uit het werk verrichten. Door de praktijkervaring worden van daaruit waardevolle bijdragen geleverd tijdens het oplossen van problemen en het uitvoeren van verbeterprojecten. ‘Go and see the Gemba’ voor de noodzakelijke cultuuromslag.

Beschrijving

Gemba kan een fysieke plek zijn, of een virtuele ruimte, zoals een business intelligence systeem dat de input en output van een proces weergeeft. Maar uiteindelijk staat Gemba voor de mensen en de plaats waar het werk wordt gedaan, en niet voor de gegevens die dit werk vertegenwoordigen.

Gebruik

Tijdens de Gemba-activiteiten worden door het team vijf basiselementen gevolgd:

  1. Zien (see): kijk op de Gemba naar de verstoringen en verspillingen en observeer het proces op aspecten zoals kwaliteit, levering, kosten en moreel.
  2. Identificeer (identify): identificeer en registreer het probleem op basis van de abnormale (afwijkende) situaties, het grootste probleem hierbij is te denken dat er geen probleem is.
  3. Werk samen (co-operate): toon betrokkenheid in plaats van alleen aan anderen voor te schrijven en creëer gemeenschappelijke doelstellingen.
  4. Ontwikkel (develop): ontwikkel continu zodat verantwoordelijkheid (en bevoegdheid) om afwijkingen op te kunnen lossen aanwezig is.
  5. Ondersteun (support): ondersteun in het nemen van verantwoordelijkheid zodat de ernst, oorzaak-gevolg relaties en oplossings- en preventiemogelijkheden worden ingezien.

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by