5W1H

Doel

Deze analyse is gericht op informatie verzamelen met behulp van het gestructureerd doorvragen en wordt gebruikt om tot de kern van het probleem te komen. Door een lijst van vragen af te lopen, bestaat er een grote kans dat:

 • De kern duidelijker wordt.
 • De antwoorden in de richting van een oplossing / conclusie gaan.
 • Degenen aan wie de vragen worden gesteld meer gaan nadenken over de situatie
 • De samenhang tot een compleet verhaal leidt.

Het is een eenvoudige manier om te kijken of het probleem duidelijker, scherper of meer to the point geformuleerd kan worden.

Beschrijving

De 5W’s en 1H staan voor:

 • Over wie gaat het?
 • Wat is er gebeurd?
 • Waar heeft het zich voorgedaan?
 • Wanneer deed het zich voor?
 • Waarom is het gebeurd?
 • Hoe is het ontstaan​​?

Gebruik

Schrijf de (probleem)stelling op en stel de volgende vragen:

 •  Wie…? (betreft het)

1. Wie moet dit doen?
2. Wie doet het?
3. Wie zou het moeten doen?
4. Wie anders kan het doen?
5. Wie anders zou het moeten doen?

 • Wat…? (betreft het)

1. Wat moet er worden gedaan?
2. Wat wordt er gedaan?
3. Wat zou er moeten worden gedaan?
4. Wat anders kan er worden gedaan?
5. Wat anders zou er moeten worden gedaan?

 • Waar…? (vond het plaats)

1. Waar moet het worden uitgevoerd?
2. Waar wordt het uitgevoerd?
3. Waar zou het moeten worden gedaan?
4. Waar anders kan het worden gedaan?
5. Waar anders zou het moeten worden gedaan?

 • Wanneer…? (vond het plaats)

1 Wanneer moet het worden gedaan?
2 Wanneer wordt het gedaan?
3 Wanneer zou het moeten worden gedaan?
4 Wanneer kan het worden gedaan?
5 Wanneer zou het moeten worden gedaan?

 • Waarom…? (vond het plaats)

1. Waarom doet hij of zij dit?
2. Waarom wordt het gedaan?
3. Waarom wordt het op deze plek gedaan?
4. Waarom wordt het op dat tijdstip gedaan?
5. Waarom wordt het op deze manier gedaan?

 • Hoe…? (vond het plaats)

1. Hoe moet het worden gedaan?
2. Hoe wordt het gedaan?
3. Hoe zou het moeten worden gedaan?
4. Hoe kunnen we deze werkwijze ergens anders gebruiken?
5. Hoe kunnen we dit op een andere manier doen?

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by