Teamwerk

Doel

Het, als team (dat wil zeggen: een groep met een min of meer vaste samenstelling), nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een resultaat. Om de demandorganisatie en de supplyorganisatie af te stemmen, dienen vertegenwoordigers van beide partijen als partners samen te werken, problemen op te lossen en te werken aan vereenvoudiging van processen. Hierna kunnen voorzichtig de (informatie)systemen aangepast worden (mensen, processen, systemen, in die volgorde).

Beschrijving

Het team regelt en bewaakt in hoge mate zelfstandig de procesvoortgang. Het lost dagelijkse problemen zelf op, waaronder bijvoorbeeld contacten met diverse belanghebbenden, en verbetert de eigen processen en ondersteunende hulpmiddelen en technieken zonder voortdurend een beroep te hoeven doen op de leiding of op ondersteunende afdelingen.
Overigens betekent het idee dat de teams in hoge mate zelfstandig zijn (empowered) niet dat er geen leidinggevende meer is van het team. Er blijft een rol voor een leidinggevende weggelegd, maar wel op afstand van het dagelijkse gebeuren. De zelfstandigheid van het team neemt toe naarmate het team zich verder ontwikkelt. Er kunnen wat functioneren betreft grote verschillen zijn tussen teams.

Gebruik

Teamsamenstelling

 • Wat is het belangrijkste resultaat dat het team moet bereiken?
 • Wat voor soort team is daarvoor nodig?
 • Wat is nodig voor het behalen van teameffectiviteit?
 • Welke werkactiviteiten komen vooral voor, hoe divers zijn deze en welke kennis, ervaring en bekwaamheden zijn hiervoor nodig?
 • Verankering in de organisatie en omgeving. 

Teamwerking

 • Leiderschap is een gedeelde verantwoordelijkheid.
 • Individuele en wederzijdse aansprakelijkheden.
 • Specifiek teamdoel dat het team stelt en realiseert.
 • Collectieve realisatie.
 • Stimuleren van open gesprekken en het houden van overleg om problemen te bespreken en op te lossen.
 • Meet resultaat direct aan de hand van collectieve prestaties.
 • Bespreken, besluiten nemen en het werk samen doen.

Reageren niet meer mogelijk.

Supported by